Stipendier

SLHF delar varje år ut ett antal studiestipendier från föreningens stiftelser och fonder till sina medlemmar och till anställda i medlemmarnas butiker. Dessutom samordnas ansökningsförfarandet, stipendieuttagningen och utdelningen med Viktualiehandlarnas Pensionsinrättnings utbildningsstipendier vilka har en likartad inriktning. Under 2018 fördelades totalt 1.500.000 kr i stipendier till 36 mottagare.

Klicka på länken nedan och gör din ansökan direkt på nätet, eller skriv ut blanketten för stipendieansökan och fyll i den. Kom ihåg att bifoga din handlares vitsord
och naturligtvis även betyg och intyg på tjänster du haft och utbildningar du genomfört, har du
vitsord från t.ex. BLU bifoga dessa också.

 

Stipendieansökan Online

Stipendieansökan för utskrift 2019