Stipendier

SLHF delar varje år ut ett antal studiestipendier från föreningens stiftelser och fonder till sina medlemmar och till anställda i medlemmarnas butiker. Dessutom samordnas ansökningsförfarandet, stipendieuttagningen och utdelningen med Viktualiehandlarnas Pensionsinrättnings utbildningsstipendier vilka har en likartad inriktning. Under 2018 fördelades totalt 1.500.000 kr i stipendier till 36 mottagare.

Nu har tiden för stipendieansökan 2019 passerat, vi har fått in ca 100 st. stipendieansökningar, där det stora flertalet håller hög klass. Nästa steg i processen blir stipendienämndens möten under mars för att föreslå stipendiater till de olika stiftelserna. Besked om beviljande eller avslag kommer under början av april. Utdelning av stipendium sker i samband med SLHF’s årsmöte 4 maj på Berns där närvaro är obligatorisk för stipendiat och handlare.