Stipendier

SLHF delar varje år ut ett antal studiestipendier från föreningens stiftelser och fonder till sina medlemmar och till anställda i medlemmarnas butiker. Dessutom samordnas ansökningsförfarandet, stipendieuttagningen och utdelningen med Viktualiehandlarnas Pensionsinrättnings utbildningsstipendier vilka har en likartad inriktning. Under 2019 fördelades totalt 1.500.000 kr i stipendier till 35 mottagare.

Nu är det dags för alla butiksmedarbetare att fundera på om man skall söka utbildningsstipendium 2020. Omkring 15 december öppnar vi vår stipendieportal där ansökningarna görs. Utdelning av  2020 sker i samband med SLHF’s årsmöte 25 april på Berns. Närvaro är obligatorisk för stipendiat och handlare.

Presentation Stipendiekväll