Vanliga frågor & Svar (semester och sjukfrånvaro)

SEMESTER

Hur långt i förväg måste medarbetaren få besked om semester?

Senast två månader före semestern ska den anställde ha ett definitivt besked om vilka veckor man har semester. När semestern är utlagd kan man som chef inte dra in eller ändra den. Alla har rätt till fem veckors semester och fyra av dessa veckor har man rätt att få sammanhängande under perioden juni- augusti.  Det är arbetsgivaren som ansvarar för att företaget inte bryter mot semesterlagen.

Får en medarbetare ändra sin semester?

Ja, en medarbetare har rätt att avbryta sin semester vid sjukdom. Semesterns huvudsakliga syfte är att ge en längre period av sammanhängande ledighet, koppla av från arbete och ägna sig åt annat.

Om en medarbetare blivit sjuk under sin semester – får han/hon ändra frånvaron till sjuk?

Ja, blir man sjuk eller drabbas av en skada under semestern har man rätt att avbryta den. Men man måste kontakta arbetsgivaren och anmäla sig sjuk för att avbryta semestern.

Får man dra tillbaka någons redan godkända semester?

Om det finns tillräckligt tungt vägande skäl så finns möjlighet för dig som chef att avbryta din medarbetares semester. Exempel på ett tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med och att det därför är nödvändigt att medarbetaren kommer in och jobbar. Men bedöms det i efterhand att det inte fanns tillräckligt vägande skäl att avbryta medarbetarens semester, kan man som arbetsgivare bli skyldig att betala ut skadestånd. Gör gärna bedömningen med en facklig representant för att vara säker på bedömningen.

Om medarbetaren bokat en resa eller behöver göra någon annan form av utlägg så är du som arbetsgivare att skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppstått.

Vilka regler gäller vid semester och uppsägningstid?

Om man som arbetsgivare till lägga ut semester under uppsägningstiden måste detta först godkännas av anställd. Redan utlagd semester kan tas tillbaka av anställd (undantaget är om orsaken till uppsägningen är personliga skäl).

Om uppsägningen sker under semestern börjar uppsägningstiden räknas från första arbetsdagen efter semestern.

Kan anställd ta semester under uppsägningstiden?

Det måste godkännas av arbetsgivaren om det är möjligt. All i förväg godkänd semester som tas ut under uppsägningstid räknas in i uppsägningstiden.

Kan en anställd som ansökt om studieledighet till hösten, även ta ut semester under sommaren?

Ja, alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester någon gång under månaderna juni, juli eller augusti. Att vara studieledig till hösten påverkar ej rätten till att ta semester under sommaren.

Har en medarbetare rätt att ta ut både semester och föräldraledighet under sommaren?

Ja, man har rätt till föräldraledighet om man ansöker om detta minst två månader i förväg. Man har även rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden juni till augusti. Man kan ansöka om en sammanhängande period av semester och föräldraledighet. Om man som arbetsgivare inte är överens om när semestern ska läggas ut kan man som arbetsgivare flytta semesterveckorna till en annan period under juni-augusti. Men man kan inte som arbetsgivare flytta de veckor man har ansökt om föräldraledigt.

Kan man som arbetsgivare förvänta sig att en medarbetare svarar på mobilen eller epost under sin semester?

Semesterlagens syfte, med rätt till vila och återhämtning, innebär att den anställde inte har någon skyldighet att vara anträffbar på mobil eller mejl under semestern. Du som chef kan heller inte förvänta dig att en medarbetare ska vara tillgänglig att komma in för arbete under semestern.

SJUKDOM/SJUKFRÅNVARO

Vid sjukfrånvaro, när måste man lämna in läkarintyg?

Den åttonde frånvarodagen, måste man lämna in ett sjukintyg från en behörig yrkesutövare om man är fortsatt sjuk.

 Kan en medarbetare avbryta semestern för hennes/hans barn blivit sjuk?

Ja – om ens barn blir sjuk under den tid man har semester kan man avbryta den och istället anmäla vård av sjukt barn. Viktigt är dock att man måste kontakta arbetsgivaren och ändra semester till vård av sjukt barn (vab).

Kan jag som arbetsgivare fråga varför en medarbetare är sjuk?

Ja, som arbetsgivare har man rätt att fråga om orsaken varför en medarbetare är sjuk., däremot måste medarbetaren inte svara på frågan.

Får jag som chef ringa en medarbetare som är hemma och sjuk?

Man kan inte kräva som arbetsgivare att en medarbetare ska svara i telefon när man inte är i tjänst. Men man kan alltid kontakta och se om man får ett svar av sin medarbetare. Dock kan man ej kräva förstadagsintyg (från läkare) – utan man har rätt att vara hemma i sju dagar utan att visa upp något läkarintyg.

 

 
page.php