VIKTEN AV EN GOD MEDARBETARUPPLEVELSE

Medarbetarupplevelse innebär summan av allt en anställd upplever i förhållande till arbetsgivaren. En positiv medarbetarupplevelse påverkar och innebär ett ökat medarbetarengagemang, förbättrade affärsresultat och ökad kundnöjdhet.

Fördelar med att satsa på en förbättrad medarbetarupplevelse

En positiv Medarbetarupplevelse har inverkan på ett flertal områden:

  • Ökat medarbetarengagemang – en bättre upplevelse innebär ett högre engagemang.
  • Minskad personalomsättning – en positiv upplevelse kommer att göra att medarbetare blir mer benägna att stanna längre på arbetsplatsen.
  • Minskad frånvaro – en förbättrad upplevelse minskar frånvaro och ger friskare medarbetare
  • Ökad produktivitet – en bättre arbetsplatsupplevelse och mer engagerade medarbetare innebär förbättrad produktivitet.
  • Ett starkare arbetsgivarmärke – glada medarbetare är de bästa ambassadörerna för verksamheten och bidrar positivt till att attrahera rätt personer och med rätt kompetens.
  • Ökade intäkter – engagerade medarbetare skapar bättre kundupplevelser och hjälper till att utveckla företaget/butiken.
Att mäta och förbättra medarbetarupplevelsen

Man kan enkelt mäta medarbetarupplevelse, ENPS (Employee Net Promotor Score). ENPS-undersökningar bygger på en enda fråga: hur troligt är det att din anställd rekommenderar ditt företag/butik som en bra arbetsplats. En högre poäng indikerar nöjdare och mer engagerade medarbetare och en positiv medarbetarupplevelse.

Men för att få hela bilden och verkligen förstå hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö är det bästa verktyget regelbundna medarbetarundersökningar. Med digitala undersökningar kan man idag enkelt och kostnadseffektivt mäta medarbetares upplevelse och engagemang – tom i realtid. Det finns även riktade medarbetarundersökningar för att få värdefulla insikter om olika områden för medarbetaren.

 
page.php