HR-Guiden

Välkommen till SLHF:s HR Guide

Vår HR Guide ger en övergripande bild av viktiga områden för det dagliga arbetet när man leder personal.
Varje område beskriver i stora drag det viktigaste att känna till, samt för vissa delar finns hänvisningar till mer omfattande information samt förslag på mallar och checklistor.

Vi hoppas att HR Guiden ska vara en bra vägvisare och ge trygghet i de ansvarsområden man har som chef och ledare – välkommen in och läs!

page.php