Stiftelser och Fonder

SLHF administrerar ett antal stiftelser och fonder med ändamål dels att ge understöd till behövande medlemmar eller deras anställda och dels att ge stipendier för vidareutbildning åt medarbetare i medlemmarnas butiker. Dessa är av tre typer; Fristående stiftelser, anknutna stiftelser och förvaltade fonder.

Fristående stiftelser

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen bildades den 24 februari 2000 och har totalt erhållit 978.544 kronor i donationer, varav 888.544 kr från Handelns Stödfond för Svensk Segelkunskap i Stockholms Skärgård. Denna fond hade en entusiastisk tillskyndare i SLHF-medlemmen Sigurd Johansson, och när fondens uppgift var slutförd överfördes resterande medel till en stipendiefond i hans namn. Stiftelsen har till ändamål att utdela studiestipendier till medlemmar i SLHF eller till anställda i medlemmarnas butiker.
Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.
Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av Karl-Erik Iveroth (ordförande), Catharina Berg, Bo Forsslund, Leif Jönsson samt Lars Thelin. Adjungerad ledamot är Peter Rehneström (föredragande).

Anknutna stiftelser

Stiftelsen Milli och Carl Palmérs Testamentsfond

Stiftelsen bildades den 8 november 1989 genom ett testamentariskt förordnande av Saltsjöbadsköpmannen Carl Palmér och erhöll drygt 8 miljoner kronor från Carl Palmérs dödsbo. Stiftelsen har till ändamål att:
utdela understöd till behövande ålderstigna änkor efter avlidna medlemmar av SLHF, utge understöd till behövande sjuka inom organisationen, samt utdela studiestipendier till unga anställda i SLHF:s medlemmars butiker.
Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.
Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s styrelse och består för närvarande av Karl-Erik Iveroth (ordförande), Magnus Agrell, Bo Forsslund, Leif Jönsson samt Lars Thelin. Adjungerad ledamot är Peter Rehneström (föredragande).

Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond

Stiftelsen bildades den 25 mars 2009 i enlighet med köpman Otto Rietmanns testamentariska förordnande och har till uppgift att utdela studiestipendier till unga anställda i SLHFs medlemmars butiker.
Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.
Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s styrelse och består för närvarande av Karl-Erik Iveroth (ordförande), Ove Ekman, Bo Forsslund, Leif Jönsson samt Lars Thelin. Adjungerad ledamot är Peter Rehneström (föredragande).

Stockholms Livsmedelshandlareförenings Stiftelse ”Stickan”

Stiftelsen bildades den 18 mars 1945 och har till uppgift att förvalta de medel som tilldelas stiftelsen från Sveriges Livsmedelhandlareförbunds stiftelse ”Stickan”, samt att ur dessa medel utdela understöd till behövande gamla och sjuka köpmän eller affärsbiträden inom SLHF:s verksamhetsområde. Understöd kan även lämnas till efterlevande maka eller make och till minderåriga barn.
Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av SLHF:s styrelse.

Stiftelsen Stockholms Livsmedelshandlareförenings Understödskassa

Stiftelsen bildades den 16 november 1947, genom en omvandling av Stockholms Specerihandlares Förenings Understödskassa som bildats 1894, och har till uppgift att utdela understöd till nuvarande eller förutvarande medlemmar i SLHF, liksom åt maka, make eller efterlevande minderåriga barn.
Stiftelsens styrelse utses av SLHF:s årsmöte och består för närvarande av SLHF:s styrelse.

Förvaltade fonder

Emil Gesters fond, Winborgs fond, SLHF:s Jubileumsfond

Dessa fonder förvaltas helt inom SLHF:s ordinarie verksamhet och har till uppgift att utdela studiestipendier till medlemmar i SLHF eller till anställda i medlemmarnas butiker.
Som stipendiekommitté fungerar SLHF:s styrelse.

Understöd från SLHF:s stiftelser

Genom Stiftelserna Milli och Carl Palmérs Testamentsfond, ”Stickan” och SLHF:s Understödsfond
kan behövande medlemmar och f.d. medlemmar samt anhöriga till dessa
få ekonomiskt stöd och hjälp.

För mer information och ansökan, ladda ner PDF:en nedan:
<Understödsansökan 2018>För att läsa PDF:en kan du behöva programmet Acrobat Reader
För att få blanketten ifyllnadsbar kräver vissa webb-läsare att man sparar ned sidan på skrivbordet och sedan öppnar den där och fyller i.