Historia

Det var 1892 som handlaren Wilhelm Johnson tog initiativet till bildandet av Stockholms Specerihandlares Förening. Han blev också dess förste ordförande vid årsmötet året efter. Föreningen har naturligtvis under de dryga 125 åren genomgått åtskilliga organisatoriska förändringar – namnbyten, geografisk anpassning etc. Också livsmedelshandeln har genomgått betydande omställningar.
Men vad som ändå har bestått, det är föreningens ambition att alltid hävda medlemmarnas intressen i deras egenskap av handlare och butiksägare.
Här är några axplock ur föreningens historia:

 • 1896 bildar föreningen understödskassan i syfte att ge behövande äldre medlemmar och deras närstående ekonomiskt stöd. Understödskassan finns kvar fortfarande idag.
 • 1920 (c:a) utarbetar föreningen enhetlig och arbetsbesparande prislista för medlemmarna. Den blir vägledande i många år.
 • 1922 bidrar föreningen starkt till bildandet av AB Svenska Varor (SV), sedermera AB Speceristernas Varuinköp och ICA Essve.
 • 1934 ändrar föreningen namnet till Stockholms Speceri- och Livsmedelshandlarförening efter anslutning av Stockholms Viktualiehandlareförening (en sammanslutning av kötthandlare).
 • 1943 ansluter sig till föreningen även butikerna i Stockholms förstäder och i länet (som då hade en egen organisation) och Stockholms Kötthandlarförening.
 • 1948 startar föreningen en egen bokföringsbyrå, Detaljhandelns Bokförings & Revisionsbyrå.
 • 1954 byter föreningen till Stockholms Livsmedelshandlareförening, det namn som föreningen bär än idag. Föreningens namn förkortas dock till SLF vid denna tid.
 • 1967 förvärvas fastigheten Hägerberget 55 på Regeringsgatan 109 i Stockholm för 7 Mkr.
 • 1969 startas en erfa- och mötesklubb inom föreningen, som håller många intressanta och välbesökta möten. Verksamheten har i varierande omfattning och inriktning levt vidare ända fram till idag.
 • 1980 flyttar föreningens kansli in i fastigheten på Regeringsgatan 109. Dit flyttar även föreningens bokföringsbyrå, från lokaler i Årsta.
 • 1984 får SLF ny logotype i samband med att föreningens förkortning ändras till SLHF.
 • 1985 startar utgivningen av medlemstidningen ”Stockholmshandlar´n”.
 • 1987 bildas Seniorklubben.
 • 1989 mottar föreningen en donation från avlidne köpmannen Carl Palmér. Därmed bildas Milli och Carl Palmérs Testamentsfond, som får till uppgift att finansiera utbildningsstipendier till unga butiksanställda och ge understöd år ålderstigna änkor efter avlidna medlemmar och behövande sjuka.
 • 1990 bildas inom föreningen en särskild förening för skärgårdshandlarna.
 • 1991 bolagiseras Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm, som hittills ingått i SLHFs servicebolag.
 • 1992 firar föreningen 100-årsjubileum på Grand Hotel i Stockholm. Föreningens styrelse fattar beslut om en kraftsamlad och utvidgad stipendieverksamhet, som innebär att föreningen ger stipendiaterna gratis kurser genom ICA-skolan och Vivo Stockholm.
 • 1999 genomförs en omfattande modernisering av SLHFs konferenssal, Livssalen. Föreningen mottar en större donation från ”Handelns Stödfond För svensk Segelkunskap i Stockholms Skärgård”. En ny SLHF fond, ”Sigurd Johanssons Stipendiefond”, uppstår därmed.
 • 2000 säljer SLHF så Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm AB till de i byrån verksamma revisorerna.
 • 2000 SLHF finns nu på Internet med egen hemsida och med egna e-post adresser.
 • 2002 Föreningens stadgar revideras. Som aktiv medlem i SLHF kan nu endast fria köpmän vara.
 • 2007 köper föreningen fastigheten Adolfsberg och påbörjar en total utvändig renovering.
 • 2007 flyttar kansliet till sina nya lokaler i Adolfsberg.
 • 2008 byter SLHF logotype och återtar det gamla Mercuriusmärket som sin symbol.

 • 2009 bildas Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond genom ett testamentariskt förordnande.
 • 2009 startas verksamheten i SLHF:s Karriärklubb för ”påläggskalvarna” i medlemsbutikerna.
 • 2010 arrangeras för första gången en julgransplundring för medlemmar med barn och barnbarn.
 • 2011 genomför SLHF:s Kvinnliga Nätverk sina första träffar.
 • 2017 firas föreningens 125-årsjubileum bl.a. genom att föreningens och Stockholmshandlens historia skrivs i boken ”Mat, Människor och Handel i Stockholm under 125 år” av Björn Edsta.