Om oss

Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF, bildad 1892, är en intresseorganisation för privata köpmän och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen ”genom att verka för fri köpenskap, i Stockholms län. Huvuddelen av medlemmarna driver butiker anslutna till Ica eller Hemköp/Axfood.

SLHF underlättar för sina medlemmar

Föreningen skall tillhandahålla kvalificerad och konfidentiell rådgivning, biträda medlemmarna i kontakter med myndigheter, medverka i erfarenhetsutbyte över blockgränserna samt underlätta och utveckla medlemmarnas arbete i butikerna.

I dag cirka 200 köpmän

SLHF har cirka 200 köpmän som aktiva medlemmar samt ungefär lika många f.d. köpmän med respektive som medlemmar i Seniorklubben. Vid sidan av det näringspolitiska arbetet och branschjuridisk verksamhet genomför föreningen kurser, konferenser och seminarier samt arrangerar studie– och rekreationsresor.

Klubbar

Mycket av föreningens verksamhet bedrivs genom de specialinriktade klubbarna Färskvaruklubben, Seniorklubben, Bridgeklubben och Karriärklubben, samt genom det något mindre formella Kvinnliga Nätverket.

Stiftelser

Tillsammans med Stiftelserna Milli och Carl Palmérs Testamentsfond, Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond, Stiftelsen Otto och Elsa Rietmanns Stipendiefond, SLHF:s Stiftelse Stickan, SLHF:s Understödsfond samt Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning utdelas understöd till behövande samt ett stort antal utbildningsstipendier till anställda i medlemmarnas butiker.
Föreningen utger även medlemstidningen ”Stockholmshandlar’n” där man bl.a. informerar om sin verksamhet, om butiksnyheter och om regionala etableringsplaner. En stor del av föreningens verksamhet bedrivs i Villa Adolfsberg, där också föreningens kansli finns.

Föreningens ordförande är Catharina Berg, ICA Nära Rösjöhallen, med Magnus Agrell, ICA Supermarket Käppala, som 1:e v ordf., och Ove Ekman, Hemköp Telefonplan, som 2:e v ordf. VD är Ragnar Fransson.