Ökad försäljning men få nya jobb.
Saxat ur Länsarbetsnämndens "Prognos".

Stockholmshushållens ekonomi har förstärkts under det senaste året.

Stockholmhushållens ekonomi har förstärkts under det senaste året. I motsats till tidigare kommer pengarna inte i större utsträckning att användas till kapitalvaror. I stället ökar sparandet något.

Vad gäller detaljhandeln så väntas en fortsatt expansiv utveckling. Inom butikshandeln med livsmedel ökade försäljningen kraftigt i våras och en liknande utveckling förutspås framöver. Även sällanköpshandeln har haft en ökad försäljningsvolym. Framför allt vad gäller motorfordon och reservdelar. Detta trots tecken på en viss nedgång i lönsamheten.

Tillsammans med hotell- och restaurangbranschen

Enligt prognosen för 2001, så spår länsarbets-nämnden att rekryterings-behovet blir stigande inom försäljning och att det blir brist på erfaren personal.