Färskvaruklubben

Under hösten 1975 genomfördes en kurs för köttmästare och blivande köttmästare. I december samma år föddes idén att fortsätta att samlas ett antal gånger varje år för att vidareutvecklas i yrket under trevliga former. I februari 1976 sände Lars Holmgren ett brev till ICA-butikernas köttmästare, med rubriken Köttmästarklubb. Den sista meningen i brevet löd:
”Det här är en klubb för ambitiösa köttmästare som är villiga att på sin fritid satsa på sitt yrke, men naturligtvis också på en trivsam gemenskap med yrkeskolleger och vänner.”

Sedan dess har det hänt mycket och aktiviteterna har varit många. Klubben har även bytt namn till Färskvaruklubben. Under 2000 valde ICA att inte längre stödja klubben. SLHF tog då på sig ansvaret och därmed har klubben fortsatt sin utveckling.

Många olika aktiviteter

Klubben arrangerar normalt 8 aktiviteter per år antingen i form av studiebesök eller i Villa Adolfsberg, varav flertalet är träffar med olika färskvaruleverantörer som informerar om sina produkter. Väldigt populär är också klubbens årliga julfest och de studieresor som arrangeras nästan varje år.

Medlemskapet i Färskvaruklubben kostar 2.000 kronor per butik och berättigar till att, i mån av plats, skicka så många deltagare som man vill till klubbens aktiviteter. De butiker som ännu inte är medlemmar har möjlighet att ”prova på” en valfri aktivitet utan kostnad. Det preliminära programmet kan man få genom kansliet. Tag kontakt med Peter Rehneström på tel 08-441 79 53 eller via mail peter.rehnestrom@slhf-nu

BefattningNamnEmail
LedamotCalle Iverothcalle@slhf.nu
LedamotLars Andersson
LedamotAnn-Sophie Aronssonsoffan1970@gmail.com
LedamotOve Ekmanove.ekman@telia.com
LedamotFilip Nyberg
OrdförandeJari Keitaanniemijari.keitaanniemi@gmail.com
ValberedningSven-Olof Suneson
NamnEmail/Telefonnummer
Ledamot
Calle Iveroth
calle@slhf.nu
Ledamot
Lars Andersson
Ledamot
Ann-Sophie Aronsson
soffan1970@gmail.com
Ledamot
Ove Ekman
ove.ekman@telia.com
Ledamot
Filip Nyberg
Ordförande
Jari Keitaanniemi
jari.keitaanniemi@gmail.com
Valberedning
Sven-Olof Suneson

Datum för kommande aktiviteter hos Färskvaruklubben

Aktivitetskalendern