Välkommen till Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF

Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF

bildades 1892 och är en intresseorganisation för privata köpmän som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen ”genom att verka för fri köpenskap, i Stockholms län.” Huvuddelen av medlemmarna driver butiker anslutna till Ica eller Axfood/Hemköp. SLHF har cirka 250 köpmän som aktiva medlemmar samt ungefär lika många f.d. köpmän med respektive som medlemmar i Seniorklubben. Föreningens kansli finns i Villa Adolfsberg på Kungsholmen.

Aktuellt just nu