Välkommen till Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF

Dessa fantastiska butiksmedarbetare delar på 1,5 mkr i utbildningsstipendier!

Lördagen 5 maj firades det att ett 30-tal butiksmedarbetare fick dela på 1,5 mkr i utbildningsstipendier. Medarbetarna är verksamma i butiker där handlarna är medlemmar i Stockholms Livsmedelshandlarförening SLHF

 

Den 15 maj besökte Thomas Eriksson SLHF, det var Karriärklubben som bjudit in till detta. Knappt 100 personer lyssnade på Thomas som bl.a. skrivit boken Omgiven av Idioter.

Stockholms Livsmedelshandlareförening SLHF

bildades 1892 och är en intresseorganisation för privata köpmän som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen ”genom att verka för fri köpenskap, i Stockholms län.” Huvuddelen av medlemmarna driver butiker anslutna till Ica eller Axfood/Hemköp. SLHF har cirka 250 köpmän som aktiva medlemmar samt ungefär lika många f.d. köpmän med respektive som medlemmar i Seniorklubben. Föreningens kansli finns i Villa Adolfsberg på Kungsholmen.

GDPR

I enlighet med nya Dataskyddsförordning (GDPR ) som började gälla 25 maj innebär detta att dina personuppgifter sparas i vårt medlemsregister så länge du är medlem i SLHF, detta för att kunna säkerställa ett aktuellt medlemsregister.


 

Vill du inte finnas kvar i vår databas för medlemsinformation, tidningsutskick eller liknande meddela oss på info@slhf.nu med begäran om att bli raderad från dessa utskick.

Aktuellt just nu